Atatürk Çocukları

EN ÇOK OKUNANLAR

BİTİŞİK EĞİK YAZI

BİTİŞİK EĞİK YAZI

Kategori  Kategori : Bitişik Eğik Yazı
Yorumlar  Yorum Sayısı : 0
Okunma  Okunma : 4277
Tarih  Tarih : 14 Şubat 2013, 23:19

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Hug

 

EĞİK EL YAZISI

           Karakteristik  ve  belirleyici özelliği yazının soldan sağa doğru kesintisiz hareketlerle yazılmasıdır.  Eğik  el  yazısında, öğrenci harfleri yazarken, elini hiç kaldırmadan belirli bir noktadan başlayıp yine belirli bir noktada bitirmektedir. Harflerin bu şekildeki kesintisiz akışı, yazının işlek, kıvrak ve devamlı olmasını; dolaylı olarak da öğrencilerin, harfleri ve yazacakları fikirleri yazma esnasında akılda tutmalarını mümkün kılmaktadır. Yazı yazarken karşılaşılan harfler arasında oranlı boşluk bırakma problemini de ortadan kaldırmaktadır.

         Eğik el yazısı, öğrencilerin kelime içindeki harfleri doğru öğrenmesinde de etkili olmaktadır. Çünkü, elin doğru hareket etmesi, kelimenin içinde hangi harflerin olduğunu zihnen bilmeyi zorunlu kılmaktadır. Piyanist hareketlerinin süreklilik kazanmasından önce tuşları öğrenmesi gerektiği gibi, eğik el yasında harfleri tanımak da aynı şekilde hayatî öneme sahiptir

         İlk yazma eğitiminde eğik el yazısı kullanımı, bazı harflerin simetrik olmasından kaynaklanan harfleri ters çevirme probleminin çözülmesine de katkı sağlayabilir. İlköğretim I. kademede öğrenciler, b ve d harflerinde veya ev ve gibi kelimelerde terse çevirme hataları yapabilmektedirler. Eğik el yazısı kullanımında böyle bir terse çevirme problemi nadiren söz konusu olabilmekteyken; Yapılan bir araştırmada, eğik el yazısı ile yazan öğrencilerin  birbirine benzeyen b ve d gibi küçük harflerin yazılışında daha az hata  yaptıkları  görülmüştür.   Eğik el   yazısı  yazan öğrenciler, harfleri birbirine karıştırmamaktadır, çünkü elin sürekli hareketi bunu imkânsızlaştırmaktadır. Ayrıca, eğik el yazısı kullanımı öğrencilerin kelime tanımasını da olumlu  yönde  etkilemektedir.  Zira e ğik el yazısı ile yazmada  harflerin birbirine ekleniyor olması, yani  yazılı  kelimelerin  kesintisiz  bir  bütünlük arz etmesi öğrencilerin kelimeleri bir bütün olarak algılamalarını sağlamaktadır.

    Eğik el yazısında, yazı el hiç kaldırılmadığından  yazarken geri dönüşleri engeller.   Şöyle ki; piyanist bir parçayı icra ederken yanlış bir tuşa bastığında bu hatasını düzeltmek için bir fırsat bulamayacaktır. Benzer şekilde,  öğrenci de bir  yazım  hatası  yaptığında  bunu düzeltemeyecek veya tüm kelimeyi silmek zorunda kalacaktır. Bu durumda öğretmen, öğrencinin yaptığı yazım yanlışını veya harfleri kullanma konusundaki kişisel problemleri kolayca tespit edecektir.  

    Eğik el yazısı, dik temel harflerden daha hızlı bir yazma metodudur. Eğik el yazısı kullanan bir öğrenci   yazma  ödevlerini  daha  hızlı  yapacaktır.   Bu durum zamana karşı yapılan yazılı sınavlarda eğik el yazısı kullanan öğrencilere yarar sağlayacaktır.

Eğik el yazısında tüm harfler sadece bir noktadan (alt çizgiden) başlar. Eğik el yazısında harfler sadece bir noktada tamamlanır . Küçük eğik el yazısı harflerinin tümü aynı çizgide (alt çizgide) başlar ve aynı çizgide tamamlanır

     Küçük yaştaki öğrencilerin eğik el yazısını öğrenmesi daha kolaydır. Çünkü, eğik el yazısı, daha kolay motor beceriler gerektirmektedir.

       Öğrencilerin en azından kendi isimlerinin eğik el yazısı ile yazılışını bilmeleri gerekir, çünkü öğrenciler  birer  yetişkin olduklarında resmî işlemlerinde imzalarını el yazısı ile atmak zorunda kalacaklardır.Hug


Hug

                            Eğik El Yazısı Eğitimini Planlama

     Başlangıçta  eğik el yazısı  çalışmalarının  süresi kısa tutulmalıdır. Öğrencinin yaşına ve kapasitesine göre bu dersler 5 ila 15 dakika arasında olabilir. Eğik el yazısı harfleri tam olarak öğretildikten  sonra  harflerin  kelimeler  içinde öğretilmesine başlanmalıdır. Öğretilen harfler ve kelimelerle cümleler kurulmalı ve öğrencilerin öğrendikleri harfleri sürekli kullanarak bu harflerin kelimeler içindeki kullanılışı konusunda yeterli beceri ve alışkanlığa sahip olmaları sağlanmalıdır.

       Bir sınıftaki eğik el yazısı öğretimine ayrılacak süre öğrencilerin yaş, zeka ve yeteneklerine, dolaylı olarak da başarı düzeylerine bağlıdır. Harflerin tamamı öğrenilene kadar her gün eğik el yazısı  etkinlikleri  yapılması  gereklidir. Harfler tamamen öğrenildikten sonra işlevsel kelimelerin seçilmesi  ve bu  kelimelerdeki  harflerin  sürekli  kullanımı    ayrıca bu konuda verilen ödevler, öğrencilerin yazma yeteneklerinin gelişmesine yardım edeceği gibi motor becerilerinin de gelişmesinde etkili olacaktır.

Eğik el yazısı öğretimine yılın ilk yarısında başlanmalıdır. Böylelikle öğrenciler yılın ikinci yarısında eğik el yazısı yeteneklerini geliştirebilme fırsatı bulabilecektir. İkinci dönemde yapılacak eğik  el yazısı  ile cümle,  Paragraf veya  hikâye  yazma  etkinlikleri,  Öğrencilerin eğik el yazısı yeteneğinin   geliştirilmesine  yardım  edecektir.    Böyle bir planlama ile öğrenciler, ikinci sınıfa başlayana  kadar bir  hayli alıştırma yapma imkânı   bulabileceklerdir. Eğik el yazısını nasıl ve nerede kullanacağını birinci sınıfın ikinci döneminde öğrenen öğrenci, uzun tatil döneminde karşısına çıkacak yazma yeteneğini kullanabileceği fırsatları daha iyi değerlendirebilecektir.

Eğik el yazısı öğretiminde acele edilmemelidir. Başarılı bir el yazısı öğretimi, bireysel farklılıklara bağlı olarak, ölçme değerlendirme ve yeterli alıştırma yapmaya bağlıdır. Öğrenciler eski öğrenmelerinin üzerine yeni bilgiler inşa edebilirler, fakat çok hızlı bir şekilde ilerlemek, tam öğrenmeyi engeller ve geride öğrenmeyen öğrenciler bırakabilir. El yazısı öğretimine ara vermeden çalışmak demek bir alıştırma kitabının ya da çalışma sayfasının bitirilmesi anlamına gelmemelidir. Hedef, öğrencilerin yazmayı seven ve etkili yazan bireyler olmasıdır. Zaten öğrenci iyi yazabiliyorsa mutlaka yazmak isteyecektir.

       Özel defterlerin kullanımı hem öğretmenin hem de öğrencilerin işlerini kolaylaştırır. Bitirilen defterler   atılmamalı,   Yanlış  yapıldığında  doğrusunu  öğrenmek için geriye dönüp bakılacak kaynaklar olarak saklanmalıdır. Çalışma materyallerinin planlanandan önce bitirilmesi bir problem olarak kabul edilmemelidir. Öğrenci açısından bu durum iyi sonuçlar doğurabilir. Çünkü öğrenci bitirilen materyali başarı ve övünç kaynağı olarak görebilir.Hug

Eğik El Yazısı Harflerinin Öğretiminde Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler

               Eğik el yazısı çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de harflerin konumlandırılışı ve yazılışıdır. Harflerin doğru olarak konumlandırılması hem yazının daha güzel görünmesini hem de nispeten yazının daha hızlı yazılmasını sağlayacaktır.

Harflerin yazımında dikkat edilmesi gereken üç ilke vardır:

1.Eğim: Harflerin normalde dik kabul edilen çizgileri yaklaşık 50 derecelik açıyla çizilmelidir

(Şekil:). Harfler arasındaki boşluklar açıların birbirinden farklı olmasına neden olabilir, fakat temelde ve her durumda her harf için eğim aynı kalmalıdır.


Şekil : Harflerin normalde dik kabul edilen çizgileri yaklaşık 50 derecelik açıyla çizilmelidir.

    2. Boşluk: İki kelime arasında bulunması gereken aralığa boşluk denir. Küçük harfler kullanıldığında boşluğun genişliği u harfi kadar olmalıdır. Yüksekliği büyük harfler kadar olan d, p, t kelimenin sonunda ise boşluk iki u kadar olmalıdır. f, g, j, p, y ve z harfleri kelimenin başında ise boşluk yine iki katı olmalıdır. Öğrenci kelimeler arasında uygun boşluk bırakamıyor ise, ıstampa kullanarak öğrencinin her bir kelime bittikten sonra kelime sonuna parmak basarak sonraki kelimeyi yazması sağlanabilir. Kelimeler arasına küçük sakız parçaları ya da öğrenciyi uyarıcı kuralları hatırlatıcı çıkartma türünden çeşitli ibareler yapıştırılabilir. Mümkün olduğunca postit türünden hatırlatıcı ve uyarıcı çıkartmaların kullanımı tercih edilmelidir.                                                                                                 

 

 

   3. Yazının koyuluğu:  Öğrenci kalemi çok bastırarak yazıyorsa;  bu  durum öğrencinin parmaklarının duruşunun farkında olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Kol kaslarının kontrolünün yetersizliğinin de bu probleme neden olabileceği unutulmamalıdır. Ara sıra yapılan kalem  tutuş  alıştırmaları  bu problemi  çözebilir. Öğrencilere, kalemle grinin tonlarını yakalama çalışmaları  yaptırılabilir.  Bu sayede  öğrenciler  grinin  tonlarının  kalemin  bastırılışından kaynaklandığının farkına varabilirler. Yazmayan bir kalem kullanarak, öğrenciye kalem üzerinde ne kadar  baskı  yapacağı  da  öğretilebilir.  Öğrenciye, strafor üzerine kağıdını koyarak yazma çalışmaları yaptırılabilir; böylece kaleme  ne kadar  bastıracağını öğrenen öğrencinin kağıdı delme problemi önlenebilir. Bu  problemi  çözmek için gramajı düşük ince kâğıtlar da kullanılabilir. Bu durumun tam tersi öğrenci çok silik yazıyorsa, öğrenciye ağırlaştırılmış kalemler verilerek tuttuğu kalemin farkında olması sağlanabilir. Doğru kalem tutuş çalışmaları da bu problemi düzeltmek için kullanılabilir.

   Bu üç ilkeye ek olarak, güzel bir görünüm için kelimelerin defterde nerede başladığı ve bitirildiği hususu da önemlidir. Tüm etkinliklerde, defterdeki yatay çizgiyi takip etmenin ve dikey çizgide yazıyı bitirmenin ve başlamanın nasıl olacağı öğretilmelidir.Hug

Eğik El Yazısı Öğretimi Sürecinde Velilerin Dikkat Etmesi Gereken İlkeler

1. Tutarlı  Açıklamalar ve Geribildirim:  Eğik el yazısı öğretiminde açık, tutarlı ve öğrencinin problemine dönük geribildirimler vermek veya açıklamalar yapmak en az doğruyu göstermek kadar etkili olabilmektedir. Veli dikkat edilmesi gereken ilkelerini önceden sözlü olarak açıklamalıdır.

2. Doğru Oturuş:  Güzel  ve  doğru yazabilmek  için   öğrencinin  masanın  tam karşısında oturduğu pozisyondur. Bu pozisyonda öğrencinin yönü, tam olarak   masaya  doğrudur, öğrenci masaya kesinlikle dayanmaz. Bu oturuşta vücudu dik tutmak esastır. Ayaklar sağlam bir şekilde zemine basmalıdır.   Eğer,  öğrencilerin  ayakları zemine  değmiyor  ve zeminden destek almıyorsa ayaklarını sabitleyebilmek için ayak altına kutu vb. şeyler konabilir. Defter, vücudun tam olarak ön tarafına gelecek şekilde sıranın üzerine yerleştirilir. Bu pozisyonda iken sağ kol 90 derecelik bir açıyla  sıranın  üzerinde  tutulmalıdır.   Sol el  ise  sıranın  üstünde  kağıdı  tutacak  şekilde yerleştirilmelidir. Doğru oturuşa bağlı olarak sağ kol masaya dokunmaktadır ancak, el bileği masanın yüzeyinden birkaç santim yukarıda durmalıdır.

    Kâğıt veya defter öğrencinin tam önünde ve masaya paralel bir şekilde konumlandırılmalıdır. Kâğıt veya defter öğrencinin rahatlıkla ulaşabileceği mesafede olmalıdır. Sol elli  öğrenciler için, üzerinde yazı yazılan kağıdın sol üst köşesi en uzakta -sağ elli öğrenciler için bu durum tam tersi olmalıdır (Şekil: 2). Öğrencilerin el kullanma durumlarına göre kağıdın alt köşesine bir ok işareti çizilebilir. İlerleyen haftalarda öğrencilerden bu ok işaretini kendi kendilerine koyması istenebilir. Böylece öğrenciler, kağıdı nasıl konumlandıracaklarını öğrenmiş olacaktır. Öğrenci, boşta kalan eliyle uygun şekilde konumlandırabilmeli.

Şekil 2: Sağ el ve sol el kullanımına göre kağıdın masa üzerinde konumlandırılması. Kâğıt, yazan ele pareler olarak konumlandırılmıştır.                                                                                                                                                                                                               

3. Kalemin Tutuluşu: Kalem, elin baş, orta ve işaret parmağı arasında tutulmalıdır. İşaret parmağı neredeyse düz olmalı, başparmakla orta parmağın ucu birleştirilmelidir. Orta parmak, başparmağı  kavrayacak  şekilde tutulmalı  ve işaret  parmağının  da  yardımıyla kalem bu üç parmağın arasında tutulmalıdır.   Kalemin   ucuyla   işaret  parmağı arasında 1,5-2 cm mesafe olmalıdır. Kalemin silgisi, kalemi tutan elin omzunu işaret edecek şekilde olmalıdır. Kalemin ucundaki silginin başka yönleri göstermesi öğrencinin kalem tutuşuyla ilgili bir problemi olduğunu gösterir.

Kalem işaret, baş ve orta parmak yardımıyla, ucundan 1,5-2 cm uzaklıkta ve ucu onu tutan elin omzunu işaret edecek şekilde tutulmalıdır.

        İdeal olan,  başlangıçtan  itibaren öğrenciye kalemi nasıl tutacağını öğretmektir. Bu şeklin muhafazası için her gün kısa bir süre doğru tutuş şeklinin alıştırması yapılmalıdır. Bu, öğrencinin yeni bir tutuş şekli edindiğinin farkına varmasını sağlayacaktır. Diğer tüm yazma etkinliklerinde olduğu gibi kalem tutuş çalışmalarında da öğrenci utandırılmamalıdır; aksi hâlde kalem tutuş şeklindeki değişikliklere karşı direnebilir.       Öğrenci farklı bir kalemle (daha kalın, uzun veya kısa) yazdığında zorlanabilir. Küçük yaştaki öğrenciler büyük ebatlı kalemlerle yazmayı tercih ederler. Öğrencilere tercih ettikleri kalemle yazmaları konusunda sınırlama getirilmemelidir.

4. El, Bilek ve Kol Hareketleri: Yazı yazarken yukarıya doğru çizilen çizgiler baş ve işaret parmağının hareketleri ile çizilirken; aşağıya doğru inen çizgiler üç parmağın yardımıyla çizilir. Serçe ve yüzük  parmağı  kapalı  bir  şekilde  tutularak kâğıt üzerine konur. Bu iki parmağın tırnakları ile elin kâğıt üzerinde kolayca kayması sağlanır. Öğrenci, eli açık bir şekilde başka bir ifade ile serçe ve yüzük parmağını bükmeden yazıyorsa, serçe ve yüzük parmağı sıkılarak, arasına sünger veya bilye sıkıştırılabilir ve öğrencinin kalemi kavraması istenebilir. Bu şekilde öğrencilere, yazarken  kâğıt  üzerinde  tırnaklarının  yardımıyla elini  kaydırma  becerisi  kazandırılabilir.      Yazmadaki hızlı hareketler, kolun hareketleri ve serçe-yüzük parmağının kâğıt üzerinde kayması ile ilgilidir. Bu hareketler, yazma etkinliğinin hızını, ahengini düzenleyen hareketlerdir. Kol hareketleri sadece büyük harflerin yazımında kullanılır. Omuzdan bağımsız olarak kalem kolla birlikte hareket ettirilir. Yine aynı şekilde el kâğıt üzerinde serçe ve yüzük parmağının tırnakları üzerinde kaydırılır. Bu hareketler ilk yazma öğretiminde öğrenciye kalıcı bir güzel yazı yazabilme alışkanlığı kazandırmak için öğretilmesi gereken hareketlerdir. Unutulmamalıdır ki, her bir hareketin otomatikleşmesi için mutlaka alıştırma yapmak gerekir.Hug

Eğik El Yazısı Öğretiminde Değerlendirme                                                                                      Eğik el yazısı çalışmaları muhakkak surette denetlenmeli ve öğrencilere uygun dönütler verilmelidir.  Veli  dönütlerin  yapıcı  olmasına dikkat etmelidir. Olumsuz, utandırıcı veya açık olmayan dönütler yazı eğitiminde beklenen olumlu sonuçları vermeyecektir. Dönütlerin öğrencinin yazması üzerindeki etkisi de kontrol edilmelidir.  Çünkü öğrencilerin yanlış öğrenmelerini düzeltmek ilk defa yazmayı öğretmekten daha zordur.                                                                                                       

     Veli, aşağıda sıralanan ölçütleri öğrencilerin yazılarında gözlemlediğinde, öğrencilerinin iyi eğik el yazısı yazdığı sonucuna varabilir.

♣ Bütün küçük harflerin yükseklikleri doğru

 ♣Bütün büyük harfler aynı yükseklik ve büyüklükte

 ♣Kelimeler arası boşluklar uygun

 ♣Kelime içindeki harfler arası boşluklar eşit

 ♣Harflerin eğimi birbirine paralel

 ♣Tüm harfler çizgi üzerinde aynı şekilde konumlanmış

Bu ölçütlerin tümü aynı zamanda gelişebileceği gibi her bir ölçütün gerçekleşmesinin farklı zamanlarda da olabileceği unutulmamalıdır.Hug

Sonuç

       Eğik el yazısı öğretiminin dik temel harflerin öğretimine bazı üstünlüklerinin olduğu açıkça görülmektedir. Örneğin; eğik el yazısı öğrenen ve kullanan öğrencilerin yazma hataları azalırken yazma hızları da artmaktadır.  Öğrenciler  yazılacak  kelimeyi  bir  bütün  olarak zihinlerinde tasarlamak zorunda olduklarından kelime tanıma ve kelime hatırlama becerileri gelişmekte aynı  zamanda  harfleri  tanıma  becerileri de  artmaktadır.  Eğik el yazısı ile ilk okuma-yazma eğitimine başlamak dik temel harflerin öğrenimini de kolaylaştırırken dik temel harflerle ilk okuma-yazma eğitimine başlayan öğrenciler eğik el yazısı öğretimi sırasında bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Günümüzde yazma işi için bilgisayar, daktilo vb. çok çeşitli yazı makinelerinin kullanıldığı düşünüldüğünde; bireye ait, bireyin kimliğini gösteren bir yazıya sahip olmak oldukça önemli hâle gelmiştir.

    İlk okuma-yazmada kullanılması gereken yöntemin ne olacağı bu çalışmanın konusunun dışındadır ancak, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 2004 yılında hazırlanan Türkçe Eğitimi Programında eğik el yazısı öğretimi ile ilk okuma-yazmaya başlanacağı ön görülmüştür. Bu değişikliğin uygulanması durumunda, yani ilk okuma-yazma eğitiminde eğik el yazısı kullanılacaksa, metot sesten öğretim olmak zorundadır. Çünkü sesten öğretimde, önce harflerin sesleri ve şekilleri kavratılmakta, sonra hecelerin, kelimelerin ve cümlelerin öğretimine geçilmektedir. Eğik el yazısı öğretiminde de önce harflerin bir başlarına seslerinin ve şekillerinin öğretilmesi gerekmektedir. Bu durumda ilk okuma ve yazmada eğik el yazısı kullanılacaksa, kullanılacak öğretim metodunun da sesten öğretim olması gerekmektedir.


 
Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Word'e Aktar Word'e Aktar | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

Bitişik Eğik Yazı

En Çok Okunan Haberler

ÜYE GİRİŞİ

  • Şifremi unuttum

ANKET

VELİ TOPLANTILARININ NE ZAMAN YAPILMASINI İSTERSİNİZ?

Tüm Anketler

GALERİ